دوشنبه 17 فروردین 1394 06:15 ب.ظ نظرات ()

دکتر مجید فدایی

نوشته شده برای وبلاگ پزشکان طب سوزنی ایران.

طب سوزنی گوش آلمان ها و چینی ها با هم در خیلی از موارد فرق میکنند و این تفاوت سبب بو جود  آمدن دو مکتب متفاوت در طب سوزنی گوش شده است . طب سوزنی گوش آلمان ها کاملا بر اساس دیدگاه نورولوژی  و تحریک عصب پایه ریزی شده است  و طب سوزنی گوش چینی ها بر اساس فلسفه طب سنتی چین شکل گرفته است.

چینی ها برای درمان نقاط طب سوزنی گوش از سوزن استیل , مو کسا, خونگیری , دانه گذاری , الکتر اکوپانکچر  و ماساژ استفاده میکنند و از طرف دیگر آلمان ها(غربی) از سوزن های طلای برای تقویت نقاط و نقره ای برای تضعیف نقاط  و دستگاه نقطه یاب برای مشخص شدن مسیر حرکت , لیزر و فرکانس و فیلترهای رنگی  و سوزن های ASP استفاده میکنند .

 

آلمان ها معتقد هستند که دربیماری ها  تغییرات یونی در گوش دیده میشود که بوسیله دستگاه قابل اندازه گیری است.  پوست  گوش فرد بیمار ( مثل عصب در مغز) دچار  افزایش و یا کاهش  یونی در هنگام بیماری می شود . به همین دلیل باید افزایش یونی را کاهش و کاهش یونی را افزایش داد تا با برگشت به حالت سلامت یونی  بیماری درمان گردد و نمی توان در هر دو مورد از یک نوع سوزن برای تصحیح یونی ان موضع استفاده کرد .   برای اثبات این موضع دستگاه های  آلمانی نقاط با تغییرات یونی را بصورت طلا ی( یعنی موضع نیازبه  تقویت دارد ) و نقره ایی( یعنی این موضع افزایش یونی داشته و باید تضعیف شود) نشان میدهد . فراموش نکنیم که مغز و غشای عصبی نیز از قانون تغییرات یونی پیروی میکند  .

ما  در فیزیولوژی شاهد ان بوده ایم که حرکت سدیم و پتاسیم به درون و بیرون غشای سلولی تراکم یونی ان موضع را مشخص میکند و در هنگام بیماری این تراکم دچار افزایش و یا کاهش می شود.

انئازه گیری دقیق الکتریکال پتانسیل پوستی یک نقطه به ما میگوید   که  موضع دچار افزایش و یا کاهش تراکم یونی شده است و برای درمان ان  بیماری چه سوزنی میتواند  تصحیح و کمک کننده باشد .   دستگاه نقطه یاب خوب , در کتب المان ها ,به عنوان تصمیم گیر نهایی برای پزشک محسوب میشود  یعنی اگر دستگاه نقطه طلای یافت , باید از سوزن طلای استفاده کرد و اگر نقره ای ,باید از سوزن نقره ای استفاده نمود . مثلا برای درمان بیماری   hyperprolactinemia  که  سبب نا باروری خانم ها میشود و بیمار در ان دچار افزایش تولید هورمون پرولکتین شده است باید از سوزن نقره ای استفاده کرد تا تولید کاهش یابد و دستگاه نیز نقطه را نقره ای نشان میدهد که در کتب طب سوزنی گوش چینی ها چنین دقتی وجود ندارد و درمانگر فقط موضع را تحریک میکند ولی نه با این دقت و در نتیجه نتایج هم میتواند چنین دقیق نباشد.

 

 

 جهت اطلاعات بیتشر اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

د و یکی ا