یکشنبه 19 مرداد 1393 11:38 ق.ظ نظرات ()

کاهش اشتها با کاشت سوزنهای نیمه دایمی گوش ( ASP یا گوشواره های طلایی گوش )
 روشهای طب سوزنی که میتوانند در درمان کتف درد کمک کنند از قرار ذیل میباشند. در درمان این بیماری میتوان از  چندین روش با هم یا یک روش به تنهایی  استفاده کرد , البته طب سوزنی گوش و بدن (هر دو ) در در مان کتف منجمد و کنترل درد ان بسیار عالی میباشند.
بیمارنی که میل به استفاده از سوزن ندارن  یا تردد برای انها مشکل است بهتر است از طب سوزنی گوش  و روش های مختلف ان استفاده کنند . برخی از کتب قدیمی در بیمارن مقاوم به درمان از امبدینگ برای درمان کتف درد مزمن استفاده کرده اند.

 1. طب سوزنی گوش 
  • (  فقط دانه گذاری ). 
  • طب سوزنی گوش با سوزن 
  • الکترو اکوپانکچر گوش بدون سوزن .
  • لیزر طب سوزنی ( بدون سوزن).
 2. طب سوزنی بدن .
  • با سوزن .
  • الکترو اکوپانکچر بدن با سوزن یا بدون سوزن .
 • در برخی از کلینیک ها برای بیمارن مقاوم به درمان با روشهای ساده از کاشت نخ یا امبدینگ برای درمان این بیماران نیز استفاده میکنند.
البته در بیشتر بیماران کاشت سوزن های  ASP    در گوش نتایج بسیار عالی و سریع از خود نشان داده است ، این روش که ابداع کشور فرانسه است توانسته نتایج درمانی را بسیار سریع متحول کند . توصیه ما به بیشتر بیمارانمان با درد های قدیمی و مزمن، کاشت گوش است که بعد از بررسی بیمار وشرایط کلی آنها معمولا طی یک یا دو جلسه صورت میگیرد .  ندرتا شاید نیاز به چند بار تکرار درمان باشد .